Ανανέωση εγγραφής -Δήλωση μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο από 11/10/2018 έως 21/10/2018

Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων από 11/10/2018 έως 21/10/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://gmweb.teiep.gr/login.asp

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε

Αντιστοιχίσεις μαθημάτων του νέου ΠΡ.ΣΠΟΥΔΩΝ με τα παλαιά ΠΡ.ΣΠΟΥΔΩΝ του πρώην Λογιστικής και του πρώην Χρημ/κής & Ελεγκτικής