Αναπλήρωση μαθημάτων

Την Τετάρτη 25/10/2017 και την Παρασκευή 27/10/2017 δε θα πραγματοποιηθεί το Σεμινάριο Τελειοφοίτων.

Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Τη Δευτέρα 30/10/2017 στις 15:00-18:00 και την Τρίτη 31/10/2017 στις 15:00-17:00.

 

Την Πέμπτη 26/10/2017 και την Παρασκευή 27/10/2017 δε θα πραγματοποιηθεί το μάθημα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.

Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Την Τρίτη 31/10/2017 στις 15:00-17:00 και την Τετάρτη 1/11/2017 στις 08:15-12:00.