Αναβολή μαθήματος ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με τον κ. Χύτη

Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 δε θα πραγματοποιηθεί το μάθημα ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με τον κ. Χύτη.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος.