Δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 _Από 23/10/2019 έως 20/12/2019

 Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2019-20.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για τη δήλωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username / password), που διαθέτουν οι φοιτητές για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Όσοι φοιτητές έχουν μη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν έχουν καν λάβει κωδικούς πρόσβασης, πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr μπορείτε επίσης να βρείτε όλα τα συγγράμματα που έχουν δηλωθεί από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για την χρήση της νέας υπηρεσίας

Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος ή στο Γραφείο Αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ (helpdesk@eudoxus.gr  ή 801-11-13600)

Οι φοιτητές πρέπει να προσέξουν τα παρακάτω:

-Δεν επιτρέπεται να δηλώσουν και να παραλάβουν σύγγραμμα για μάθημα το οποίο έχουν περάσει σε προηγούμενο εξάμηνο.

-Δεν επιτρέπεται να δηλώσουν και να παραλάβουν σύγγραμμα για μάθημα το οποίο δεν έχουν δηλώσει κατά το τρέχον εξάμηνο.

-Δεν επιτρέπεται να δηλώσουν και να παραλάβουν σύγγραμμα για μάθημα το οποίο έχουν δηλώσει κατά το τρέχον εξάμηνο αλλά έχουν παραλάβει.

-Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν + 2 (δηλ. 6 έτη) έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.