Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ.έτους 2019-2020-Εγγραφή επιτυχόντων

Οι εγγραφές των επιτυχόντων από τις Κατατακτήριες Εξετάσεις του ακαδ.έτους 2019-2020 για το Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ.έτους 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν από 22/09/2020 έως 29/09/2020 με την αποστολή ταχυδρομικώς των παρακάτω δικαιολογητικών στη γραμματεία του τμήματος:

1. Αίτηση

2. Υπεύθυνη Δήλωση 1

3. Υπεύθυνη Δήλωση 2

4. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη)

 

Όποιος επιθυμεί να υποβάλει Aίτηση για απαλλαγή από μαθήματα  θα πρέπει να καταθέσει την αίτηση αποκλειστικά μέσα στην ίδια προθεσμία (από 22/09/2020 έως 29/09/2020), συνοδευόμενη υποχρεωτικά από Αναλυτική Βαθμολογία και το αντίστοιχο περίγραμμα ύλης των μαθημάτων από την προηγούμενη σχολή.

Πρόγραμμα Σπουδών τμήματος

Περίγραμμα Μαθημάτων