Περίγραμμα μαθήματος "Ειδικά Θέματα Διοίκησης Ομίλων και Οργανισμών'' (Γ' Κύκλος)