Πρόγραμμα μαθημάτων Α' Εξαμ. 24 και 25 Νοεμβρίου 2017