Πρόγραμμα μαθημάτων Β΄ Εξαμ. Κατεύθ. Διοικ. 19 και 20 Απριλίου 2019