Πρόγραμμα μαθημάτων Β΄ Εξαμ. Κατεύθ. Διοικ. 28 και 29 Ιουνίου 2019