Πρόγραμμα μαθημάτων A΄ Εξαμ. 8 και 9 Φεβρουαρίου 2019