Πρόγραμμα μαθημάτων Γ' Εξαμ. (Κατευθ. Διοικ.) 19 και 20 Οκτωβρίου 2018