Πρόγραμμα μαθημάτων Γ΄ Εξαμ.(Κατευθ. Λογ.) 19 και 20 Οκτωβρίου 2018