Πρόγραμμα μαθημάτων Β' Εξαμ. (Κατευθ. Διοικ.) 14 και 15 Ιουλίου 2017