Πρόγραμμα μαθημάτων Β΄ Εξαμ.(Κατευθ. Λογ.) 18 και 19 Μαΐου 2018