Αλλαγή στην ώρα μαθ. ΕΙΔ.ΚΛ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-Πρόγραμμα Μαθημάτων-Ισχύει από 5/03/2018

Το μάθημα με την κα Γκάγκα από τις 25 Μαϊου και μετά θα πραγματοποιείται  στις 10:00-13:00 (αντί για 13:00-15:00)

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε