Χύτης Θ. Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής
e-mail
ehytis@teiep.gr
Τηλέφωνο
+30 26820 50563
Ώρες Γραφείου
Τρίτη (14:00-15:30) & Πέμπτη (13:00-14:00)
Διδασκόμενα Μαθήματα: 
Μηχανογραφημένη Λογιστική Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (E.R.P.). Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS/IFRS). Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) Επιχειρηματικότητα & Αξιολόγηση Επενδύσεων . Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρηματοοικονομική Λογιστική. Λογιστική Εταιρειών. Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων.
Σύντομο Βιογραφικό: 

Σπουδές :

Διδακτορικό Δίπλωμα (P.h.D) στην Λογιστική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (UOI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc) στην Τραπεζική (HOU) 

Μεταπτυχιακές σπουδές, University of Paderborn, Γερμανία (BWL)

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιά (UOP)

 Παρούσα Θέση: 

Τμήμα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (Πρέβεζα)

04/2016 - :Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής με έμφαση στα Διεθνή Λογιστκά Πρότυπα και τη Φορολογία

2008-04/2016 : Καθηγητής Εφαρμογών  με Ειδικότητα Λογιστική & εξειδίκευση Μηχανογραφημένη Λογιστική.

Προηγούμενες θέσεις :

2006-2008 : Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών (Αξιολόγηση & Έλεγχος Ιδιωτικών Επενδύσεων)

2000-2006 : Χρηματιστήριο Αθηνών (Οικονομικός Διευθυντής &  Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

1993-1999 : J &P - AVAX  S.A. Όμιλος Επιχειρήσεων (Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Ερευνητικό  Έργο :

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά / επαγγελματικά  περιοδικά και συνέδρια και

συμμετοχή  σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

  • Διεθνής Λογιστική (I.A.S./I.F.R.S.) & Φορολογία  Oμίλων
  • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα & E.R.P.
  • Επιχειρηματικές Συνενώσεις & Εξαγορές
  • Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων &  Αξιολόγηση Επενδύσεων