Χύτης Θ. Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής
e-mail
ehytis@uoi.gr
Τηλέφωνο
+30 26820 50563 / Skype name : vangelis.hytis
Ώρες Γραφείου
Τρίτη (14:00-15:00) & Πέμπτη (16:00-18:00)
Διδασκόμενα Μαθήματα: 
Λογιστική , Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση & Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS/IFRS/IPSAS), Φορολογία Επιχειρήσεων (CIT),Φορολογική Λογιστική, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα -E.R.P. (Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο)
Σύντομο Βιογραφικό: 

Σπουδές :

Διδακτορικό Δίπλωμα (P.h.D) στην Λογιστική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (UOI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc) στην Τραπεζική (HOU) 

Μεταπτυχιακές σπουδές, Διοίκηση Επιχειρήσεων,University of Paderborn, Γερμανία (BWL)

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιά (UOP)

 Παρούσα Θέση: 

  • Μέλος ΔΕΠ - Επίκουρος  Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική με έμφαση στην Διεθνή Λογιστική και Φορολογία» του  Τμήματος  Λογιστικής και  Χρηματοοικονομικής,  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων /Διοικητικά καθήκοντα Διευθυντή Τομέα Λογιστικών Μαθημάτων
  • Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) - Πρόγραμμα Σπουδών  ¨Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών¨ - Θεματική Ενότητα ¨Λογιστική¨ (ΔΕΟ25)
  • Μέλος ΣΕΠ - ΕΑΠ - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  ¨ Τραπεζική¨ -  Επιβλέπων Διπλωματικών Εργασιών  

Προηγούμενες θέσεις :

  • Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών  - Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης.
  • Οικονομικός  Διευθυντής - Προϊστάμενος Λογιστηρίου του Ομίλου των Εταιρειών ¨Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.¨
  • Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ομίλου Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Εταιρειών

Ερευνητικό  Έργο :

  • Υποβολή και  υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. και Ιδιωτικούς Φορείς.
  • Εργασίες σε  διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και επιστημονικά  συνέδρια 

     https://www.researchgate.net/profile/Evangelos_Hytishttps://scholar.google.com/citations?hl=el&user=cxmrCF8AAAAJ&view_op=lis...

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

· Διεθνής Λογιστική και Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (I.A.S./I.F.R.S.)

·Εταιρική Διακυβέρνηση- Ελεγκτική

· Φορολογία Ομίλων και Φορολογική Εναρμόνιση στην EU

· Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα AIS & ERP

· Αποτίμηση Επιχειρήσεων & Αξιολόγηση Επενδύσεων