Χύτης Θ. Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής
e-mail
ehytis@teiep.gr
Τηλέφωνο
+30 26820 50563
Ώρες Γραφείου
Τρίτη (14:00-15:00) & Πέμπτη (16:00-18:00)
Διδασκόμενα Μαθήματα: 
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (E.R.P.). Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS/IFRS). Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Φορολογία Επιχειρήσεων. Επιχειρηματικότητα & Αξιολόγηση Επενδύσεων . Χρηματοοικονομική Λογιστική. Λογιστική Εταιρειών. Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων.
Σύντομο Βιογραφικό: 

Σπουδές :

Διδακτορικό Δίπλωμα (P.h.D) στην Λογιστική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc) στην Τραπεζική

Μεταπτυχιακές σπουδές, Διοίκηση Επιχειρήσεων,University of Paderborn, Γερμανία (BWL)

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιά (UOP)

 Παρούσα Θέση: 

Τμήμα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (Πρέβεζα)

04/2016 - :Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής με έμφαση στα Διεθνή Λογιστκά Πρότυπα και τη Φορολογία

2008-04/2016 : Καθηγητής Εφαρμογών  με Ειδικότητα Λογιστική & εξειδίκευση Μηχανογραφημένη Λογιστική

2017 -  Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) -

               Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών-ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» -ΤΡΑ 60 (Τραπεζική Λογιστική και Πληροφορική)  

               Πρόγραμμα Προπτυχικών Σπουδών-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ& ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Λογιστική)

Προηγούμενες θέσεις :

2006-2008 : Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών (Αξιολόγηση & Έλεγχος Ιδιωτικών Επενδύσεων)

2000-2006 : Χρηματιστήριο Αθηνών (Οικονομικός Διευθυντής &  Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

1993-1999 : J &P - AVAX  S.A. Όμιλος Επιχειρήσεων (Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Ερευνητικό  Έργο :

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά / επαγγελματικά  περιοδικά και συνέδρια και

συμμετοχή  σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

  • Διεθνής Λογιστική (I.A.S./I.F.R.S.) & Φορολογία Επιχειρήσεων & Oμίλων
  • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (A.I.S. & E.R.P.)
  • Επιχειρηματικές Συνενώσεις & Εξαγορές
  • Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων &  Αξιολόγηση Επενδύσεων