Ανακοίνωση - Εξεταστική Σεπτεμβρίου-Το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Θ και Ε), θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με παράδοση εργασίας

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε