Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Παππάς Μιλτιάδης:              

Eιδικότητα: "Λογιστική για τα εργαστήρια των μαθημάτων Μηχανογραφημένης Λογιστικής και Λογιστικών Εφαρμογών" 

τηλ.: 2682050559, email: pappasm@teiep.gr

 

 

 

 

Τσιλιγιάννη Κωνσταντίνα:  

Eιδικότητα: "Μηχανογραφημένη Λογιστική και Πληροφορική"

τηλ. 2682050569, email:dtsili@teiep.gr