Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό ΕΤΕΠ

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Παππάς Θεόδωρος :              

Ειδικότητα: "Πληροφορική Ι & Πληροφορική ΙΙ" 

τηλ.: 2682050639, email: theopa@teiep.gr

 

 

 

Παππάς Μιλτιάδης:              

ειδικότητα: "Λογιστική για τα εργαστήρια των μαθημάτων Μηχανογραφημένης Λογιστικής και Λογιστικών Εφαρμογών" 

τηλ.: 2682050559, email: pappasm@teiep.gr

 

 

 

 

Τσιλιγιάννη Κωνσταντίνα:  

ειδικότητα: "Μηχανογραφημένη Λογιστική και Πληροφορική"

τηλ. 2682050569, email:dtsili@teiep.gr

Ώρες συνεργασίας μελών ΕΤΕΠ με φοιτητές