Διοίκηση

Πρόεδρος Tμήματος

Διακομιχάλης Μιχαήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής

Υπεύθυνος Τομέα Λογιστικής

Αρνής Νικόλαος
Καθηγητής Εφαρμογών

Υπεύθυνος Τομέα Χρηματοοικονομικής

Καραμάνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Υπεύθυνος Τομέα Υποδομής

Kυρίτσης Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής