Διοίκηση

Πρόεδρος Tμήματος

Ναξάκης Χαρίλαος
Καθηγητής

Υπεύθυνος Τομέα Λογιστικής

Αρνής Νικόλαος
Λέκτορας

Υπεύθυνος Τομέα Χρηματοοικονομικής

Καραμάνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Υπεύθυνος Τομέα Υποδομής

Kυρίτσης Κωνσταντίνος
Aναπληρωτής Καθηγητής