Μεταπτυχιακά

 

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

Προκήρυξη είκοσι πέντε (25) θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Αίτηση υποψηφιότητας για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πληροφορίες για το Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2019-2020