Πρόγραμμα επαναληπτικής εξέτασης των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου του Π.Μ.Σ.