Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας του Τ.Ε.Ι Ηπείρου, στεγάζεται σε χώρο 175 τ.μ. στις νέες εγκαταστάσεις στο Ψαθάκι Πρέβεζας.

 

Διαθέτει στους χρήστες της 15 θέσεις ανάγνωσης και 8 θέσεις Η/Υ καθώς επίσης και φωτοτυπικό μηχάνημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική κάρτα. Η συλλογή της σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και αποτελείται από 2.852 τίτλους βιβλίων, 13.003 αντίτυπα βιβλίων, 62 τίτλους περιοδικών (48 ελληνικούς και 14 ξενόγλωσσους, ορισμένα από αυτά παρέχουν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ενώ άλλα έχουν αποδελτιωθεί από το προσωπικό της βιβλιοθήκης), πληροφοριακά βιβλία (π.χ. λεξικά), οπτικοακουστικό υλικό, CD ROM’S, οικονομικές εφημερίδες, φυλλάδια Τραπεζών, μελέτες, πτυχιακές εργασίες (διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας των τμημάτων του Παραρτήματος), υλικό σεμιναρίων τελειοφοίτων των σπουδαστών του Παραρτήματος. Η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού γίνεται με βάση το Διεθνές Ταξινομικό Σύστημα Dewey, τους περιγραφικούς κανόνες AACR 2 και τις θεματικές επικεφαλίδες LCSH. Η μηχανογράφηση του υλικού γίνεται με τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Βιβλιοθήκης Sierra (ILSAS).

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Δανεισμός και διαδανεισμός υλικού, φωτοτύπηση υλικού, πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο, διανομή συγγραμμάτων, εκπαίδευση και βιβλιογραφική υποστήριξη.
  • Ηλεκτρονικός κατάλογος πρόσβασης στη συλλογή, ακαδημαϊκό και ερευνητικό αποθετήριο ψηφιακού υλικού, πρόσβαση σε πάνω από 10.000 ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων (Scopus) μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALlink), πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων όπως Scopus και openarchives.

 

 

 

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα – Πέμπτη 08:00 – 17:00

Παρασκευή 08:00 – 19:00

 

Προσωπικό

Θεοδωρίκα Ελένη, Βιβλιοθηκονόμος, etheodor@teiep.gr

Παπαθανασίου Παναγιώτα, Βιβλιοθηκονόμος, libprev@teiep.gr        

Τσώλη Θεοδώρα, Βιβλιοθηκονόμος, theodoratsoli@teiep.gr

 

 

Κανονισμός Βιβλιοθήκης | Ιστοσελίδα Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου