Ανακοίνωση για Αναπλήρωση στο μάθημα ΚΛΑΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

H αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη και την Παρασκευή (8 και 9 Ιουνίου 2017) και ώρες 9 - 11.Η Αναπλήρωση αφορά τα μαθήματα της 13/3/2017 - 17/3/2017 που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω απουσίας του κ. Διακομιχάλη στην Πολωνία.