ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

 Το πρόγραμμα για το μάθημα "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ε)" ως τη λήξη του Χειμερινού εξαμήνου 2017-18 διαμορφώνεται ως εξής:   Πέμπτη 11/1/2018

  • 12:00-14:00 (1ο τμήμα)
  • 14:00-16:00 (2ο τμήμα)

Παρασκευή 12/1/2018

  • 10:00-14:00 (1ο τμήμα)
  • 14:00-18:00 (2ο τμήμα)

Παρασκευή 19/1/2018

  • 10:00-14:00 (1ο τμήμα)
  • 14:00-18:00 (2ο τμήμα)

 Ο διδάσκων Χρήστος Κάκκος