Ανακοίνωση για το Εργαστήριο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ με τον κ.Μηλιτσόπουλο

Την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα με τον κ.Μηλιτσόπουλο και από την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 θα ισχύει η παρακάτω αλλαγή στη διδασκαλία του εργαστηρίου ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.

Τα τμήματα 1ο, 2ο, 3ο του εργαστηρίου ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ με τον κ. Μηλιτσόπουλο θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη 13:00-16:00 με τον κ.Κόλια

H αλλαγή θα ισχύει από την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018.