Ανακοίνωση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών

Πατήστε εδώ να δείτε τη νέα εγκύκλιο 12/10/2017

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση της Σπουδαστικής Μέριμνας.

Μετά τη ψήφιση του ν.4452/2017(Α΄17) ισχύει η παρ.3 του άρθρου 31 του νόμου αυτού, σύμφωνα με την οποία οι ανασφάλιστοι φοιτητές δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α΄83).

Κατά συνέπεια δε θα εκδίδονται, ούτε θα ανανεώνονται Βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές από τις υπηρεσίες του Ιδρύματός μας μετά και την 1η  Σεπτεμβρίου 2017.

Όλοι οι φοιτητές που έχουν βιβλιάρια περίθαλψης από το ΤΕΙ Ηπείρου θα πρέπει να τα επιστρέψουν και να τα παραδώσουν στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας της πόλης όπου φοιτούν ή στις γραμματείες των Τμημάτων τους.