Ανακοίνωση για το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΤΕΙ)

Οι φοιτητές του προγράμματος ΤΕΙ που θα εξεταστούν στο μάθημα Εισαγωγή στη Λογιστική (Θεωρία), μέσω της πλατφόρμας Ms-Teams θα συνδεθούν στην ομάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ή μέσω του Ημερολογίου (Calendar) την ημέρα και ώρα των εξετάσεων στις 18/1/2021 και ώρα 12:00. Ο κωδικός σύνδεσης της ομάδα στο Ms-Teams είναι:  75xc9ve