Ανακοίνωση για το ΜΑΘΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Οι εγγραφές για όλα τα εργαστήρια του Μαθήματος  θα γίνουν την ΤΡΙΤΗ, 02/10/2018, (09.15-12.00 ) στο  Εργαστήριο  Ε1.

 Η τελική κατανομή σε τμήματα θα γίνει από τους διδάσκοντες.

Στο απογευματινό τμήμα(Τετάρτη) θα έχουν προτεραιότητα φοιτητές/φοιτήτριες  εργαζόμενοι ή σε Πρακτική Άσκηση. (Μπορούν να δηλώσουν το εργαστήριο με αποστολή e mail  στο   ehytis@teiep.gr  με θέμα : ΜΗΧΑΝ_ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ _ΑΜ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ _ΕΡΓ ή  ΠΑ)

 

 

                                                                                          Πρέβεζα , 25/09/2018

                                                                                          Χύτης Βαγγέλης

                                                                                          Επίκουρος Καθηγητής