ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ παρέχονται σε σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα eclass του μαθήματος.

Η διδάσκουσαΕιρήνη Τριάρχη