Ανακοίνωση για όσους φοιτητές επιθυμούν να λάβουν γνώση των απαντήσεών τους στα μαθήματα του κ.Κυπριωτέλη

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να λάβουν γνώση των απαντήσεών τους στις φόρμες εξέτασης των μαθημάτων (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, θεωρία, εργαστήριο, και πανεπιστημιακό τμήμα)

 

θα συνδεθούν στην πλατφόρμα Ms-Teams την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 5:00 μμ στην ομάδα "Αίθουσα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής με τον κωδικό:    8iga99z στο ημερολόγιο θα υπάρχει ανάρτηση της συνάντησης.

 

Στρατής Κυπριωτέλης