Ανακοίνωση για τα μαθήματα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ και ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

Τα μαθήματα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ και ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ με τον κ.Ι.Γκανά δε θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019.

Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα οριστεί από τον διδάσκοντα και θα ανακοινωθεί στο http://accfin.teiep.gr/eclass/

 

Ο Διδάσκων

Ι. Γκανάς