Ανακοίνωση για τη διδασκαλία των μαθημάτων εξ αποστάσεως

9 Απριλίου 2020

Η διδασκαλία εξ' αποστάσεως όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος μέσω της πλατφόρμας MS Teams, θα πραγματοποιηθεί μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 και θα επανέλθει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020.