ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εξέταση του μαθήματος ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές επί πτυχίω ότι η εξέταση του μαθήματος Δίκαιο Επιχειρήσεων

Θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας

MS Teams

Ο κωδικός πρόσβασης είναι

6x9fyk9

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν με κάμερα και μικρόφωνο και να διαθέτουν φοιτητική ταυτότητα.