Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

«Η ταυτοποίηση και η εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών στο μάθημα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο» θα γίνει στο κανάλι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020στην ομάδα του μαθήματος  «Ηλεκτρονικό Εμπόριο» στο ms-Teams.Οι εξεταζόμενοι παρακαλούνται να συνδεθούν εδώ:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a84336b9f02f5458f93966e4b34e916dc%40thread.tacv2/%25CE%2595%25CE%259E%25CE%2595%25CE%25A4%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2595%25CE%2599%25CE%25A3%2520%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A5%25CE%259D%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A5%25202020?groupId=17a36c0d-9bc7-4850-a866-a951c8d5e4a9&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

 

πριν την ώρα έναρξης της εξέτασης.

 

Α. Αναγνωστάκης»