Ανακοίνωση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020

Σύμφωνα με την αριθμ.27η/28.07.2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών κατά την εξεταστική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως.

Το Πρόγραμμα εξεταστικής θα ανακοινωθεί μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020