Ανακοίνωση για την ύλη του μαθήματος "Αγορές χρήματος και κεφαλαίου"

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος "Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου" είναι τα κεφάλαια 1,2,3,4,6,8 και 9 από το βιβλίο "Γκίκας Γ., Χυζ Α. (2017) Χρήμα και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα", εκδόσεις Briken Hill.

Οι Καθηγητές

Κυρίτσης Κωνσταντίνος

Γκίκας Γρηγόριος