Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του μαθήματος ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Θεωρία και εργαστήριο)

 

Οι πληροφορίες για την εξεταστική διαδικασία στο μάθημα «Αγορές χρήματος και κεφαλαίου» έχουν αναρτηθεί στο e-class του μαθήματος.

 

 

Ο Διδάσκων

Ι.Σωτηρόπουλος