Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Β' Εξαμήνου-Εισαγωγή 2019-2020

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Β' Εξάμηνο δηλώνουν μόνο τα μαθήματα του Β' Εξαμήνου.

Δεν επιτρέπεται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν μαθήματα μεγαλύτερου εξαμήνου (Δ' ή Στ').

Η δήλωση των πέντε (5) μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από τη γραμματεία.