Ανακοίνωση κ.Κυπριωτέλη-Eπαναληπτική εξέταση για τους φοιτητές που αντιμετώπισαν πρόβλημα σύνδεσης

 Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, για τους φοιτητές, οι οποίοι είχαν πρόβλημα με τη σύνδεσή τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης των μαθημάτων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, (θεωρία, εργαστήριο, και πανεπιστημιακό τμήμα), και εφόσον είχαν συνδεθεί και έχουν καταγραφεί στο σχετικό παρουσιολόγιο, ορίζεται επαναληπτική εξέταση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 5:00 μμ ανεξαρτήτως μαθήματος. 

 

Οι φοιτητές θα συνδεθούν στην ομάδα "Αίθουσα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής" με τον κωδικό:  8iga99z  στο ημερολόγιο υπάρχει ανάρτηση της συνάντησης.  

 

  

 

Στρατής Κυπριωτέλης