Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Το μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ δε θα διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 αλλά θα προσφερθεί στο Εαρινό εξάμηνο 2018-2019.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να το συμπεριλάβουν στη δήλωση μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου.

Οι πρωτοετείς φοιτητές  που επιθυμούν να αντικαταστήσουν το μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ στη δήλωσή τους μπορούν να περάσουν από τη γραμματεία.

 

Παρακαλούμε τους φοιτητές που έχουν δηλώσει σύγγραμμα για το μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ να μην το παραλάβουν και θα έχουν τη δυνατότητα να το ξαναδηλώσουν και να το παραλάβουν στο Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019.