Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Σίτισης πρωτοετών φοιτητών -Από 8/10/2018 έως 22/10/2018

ΠΡΟΣΟΧΗ: Mην πατήσετε ΑΠΟΣΤΟΛΗ πριν επισυνάψετε τα δικαιολογητικά 

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε

Σας υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου θα σιτίζονται δωρεάν στη Φ. Λέσχη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην πόλη όπου φοιτούν (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα) από 01/10/2018 έως την οριστικοποίηση των πινάκων δικαιούχων σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να σιτιστούν δωρεάν είναι η επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας ή βεβαίωση του Τμήματός τους στην υποδοχή της Φ. Λέσχης.