Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Από το νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 (από 1/10/2017) θα ισχύσει το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών.

Ενημερωθείτε για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος από εδώ.

Ενημερωθείτε από εδώ για τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων του νέου Π.Σ. με τα παλαιά Π.Σ.

Περισσότερες οδηγίες-διευκρινίσεις σχετικά με τη μετάβαση στο νέο Π.Σ. θα δοθούν με την έναρξη του εξαμήνου και τη δήλωση των μαθημάτων.