Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής- Διευκρινίσεις για τη μετάβαση στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Από το νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 (από 1/10/2017) θα ισχύσει το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών.

Ενημερωθείτε για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος από εδώ.

Ενημερωθείτε από εδώ για τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων του νέου Π.Σ. με τα παλαιά Π.Σ.

Δείτε εδώ τις σχετικές διευκρινίσεις για τη μετάβαση στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών