Αναπληρώσεις μαθημάτων ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

  • Τη Δευτέρα,  15 / 01/ 2018 θα πραγματοποιηθεί Αναπλήρωση του Μαθήματος "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων', ώρα 8:15 - 10:00, και του Μαθήματος "Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών", ώρα 10:15 -12:00.

  

  • Την Τριτη, 16 / 01/ 2018  θα πραγματοποιηθεί Αναπλήρωση του Μαθήματος "Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών", ώρα 8:15 - 11:00.

Οι αναπληρώσεις γίνονται για την κάλυψη των μαθημάτων της 20 / 11/ 2017 και της 21 / 11/ 2017 που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω χειρουργικής επέμβασης του διδάσκοντα.