Αναπλήρωση μαθήματος ¨Αγορές χρήματος και κεφαλαίου"

Το μάθημα "Αγορές χρήματος και κεφαλαίου" που δεν πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου λόγω ασθενείας θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

Γκίκας Γρηγόριος