Αναπλήρωση μαθήματος Ανάλυση Χρημ/κών Καταστάσεων

Το μάθημα Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ε) της 22/12/2017 και Ω/11.00-13.00 (1ο τμήμα) και 14.00-16.00 (2ο τμήμα) δε θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωσή του θα γίνει στις 14/12/2017 και Ω/12.00-14.00 (1ο τμήμα) και 14.00-16.00 (2ο τμήμα).