Αναπλήρωση μαθήματος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ με τον κ.Ε.Χύτη

Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 στις 12:00-14:00 θα γίναι αναπλήρωση του μαθήματος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ με τον κ. Ε.Χύτη