Αναπλήρωση της ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΘΕΩΡΊΑ 11/12/2019, 12.00-14.00

Την Τετάρτη 11/12/2019 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΊΑ  στις 12.00-14.00 (λόγω  της διακοπή ρεύματος την προηγούμενη Τετάρτη)

 

Ο Διδάσκων

Χύτης Ευάγγελος