αναπλήρωση του μαθήματος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Θ. στις 15/01/2020

Την Τετάρτη 15/1/2020 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΊΑ  στις 12.00-14.00.

 

Ο Διδάσκων

Χύτης Ευάγγελος