Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΕΣΠΑ για την Πρακτική Άσκηση

Στον ακόλουθο σύνδεσμο έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα ΕΣΠΑ για την Πρακτική άσκηση του εαρινού Εξαμήνου 2027-2018.  https://dasta.teiep.gr/index.php/anakinosis/736-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1-%CE%B5%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF-2017-2018