Αναβολή μαθημάτων Ι. Γκανά την Πέμπτη 09/01

Αναβολή μαθημάτων Ι. Γκανά την Πέμπτη 09/01 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Η αναπλήρωση των διαλέξεων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/01, 11:00 – 13:00.